torstai 2. syyskuuta 2021

Entä jos Helsingistä suojeltaisiin kolmannes?
Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä on äimistynyt Vihreiden Emma Karin vaatimuksesta että 30% Suomen maa- ja meripinta-alasta suojeltaisiin. Helsingin Sanomat kirjoittaa:

KÖNTTÄ hämmästeli, tarkoittaako tämä, että myös Helsingistä suojeltaisiin kolmannes.

”Se johtaisi melkoiseen punavihreiden uudelleensijoittamiseen esimerkiksi Kalliosta.”

Helsinki alueittain 2019 julkaisun mukaan Helsingin maapinta-ala on noin 21650 hehtaarin ja tästä metsää on 4754 hehtaaria ja 2017 hehtaaria puistoa. Eli yhteensä 31%.

Kallion alueelle on monta erillaista määritelmää, mutta itäisen kantakaupungin kattavan Keskisen Suurpiiriin 1580 hehtaarin pinta-alasta 328 hehtaaria on puistoa tai metsää. Eli noin 21%,

Muut lähteet antavat suurempia lukuja, esimerkiksi Helsingin vihertiheys laskelma antaa viheralueiden osuudeksi kaupungin pinta-alasta 40%. Tämä johtuu määrittelykysymyksistä, eli miten tilastoida esimerkiksi ns.  liikennevihreä ja kaupungin alueella olevat pellot (420 hehtaaria). 

Helsingin metsillä ei ole mitään metsätaloudellista käyttöä ja kaupungin peltojen viljely on lähinnä maisemanhoitoa ja perinnebiotyyppien suojelua. Helsingin viheralueita hoidetaan kaupunkilaisten iloksi ja luonnon suojelemiseksi.

Helsingin Viheralueiden pinta-ala pienenee jonkin verran jatkossa rakentamisen myötä, mutta toisaalta kokonaismäärään tällä ei ole juuri vaikutusta: Esimerkiksi vuosittaiset 7000 asuntoa tiiviisti rakennettuna vievät tonttimaata katuverkkoineen vain n. 50 - 70 hehtaaria vuodessa, ja siitäkin suurin osa on vanhoja liikennealueita kuten satama, lentokenttä, ratapiha tai moottoritien vierusta, tai vanhojen talojen tonteilla. Eikä puistoja tai metsiä. Jos ruvetaan rakentamaan väljästi asia on toki eri, mutta Helsingissä ei enää olla sillä tavalla typeriä.

Eli yhteenvetona, Helsingin pinta-alasta on luonnonsuojelualueeseen rinnasteista viheraluetta noin 30% nyt ja jatkossa. Lisäksi sitä toivoisi ettei ihan viattomia sivullisia kaupunginosia sotketa valtakunnan poliittisiin kiistoihin.