keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Mielenterveysongelmaiset pientaloalueella

Mieleltään järkkyneet ovat järkyttävän tavallisia.

Ala-Tikkurilaan on suunniteltu 40 mielenterveyskuntoutujalle asuntoja, ja ympärivuorokautiselle hoitohenkilökunnalle samoin tarvittavat tilat. Näistä on huutava pula.

410 allekirjoittanutta vastustavat Puistolan omakotiyhdistyksen tukemana hanketta. Rakennuslautakunnan esityslistan mukaan seuraavin perustein:

Kirjelmässä on tuotu esiin huomautuksia mm. toimivallan ylityksistä tontinvarausmenettelyn suhteen, rakennuspaikan hallinnan suhteen lupavalmistelun aikana, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn puuttumiseen, asukasrakenteen muutoksen suhteen, helsinkiläisten verorahojen käytön suhteen, hankkeen todellisen luonteen salailun suhteen, eräiden virkamiesten ylimielisen ja töykeän asenteen suhteen, kaavoitusperiaatteiden ja lupausten pettämisen suhteen.
Listalla pistää erityisesti silmään vilpitön huoli paikallisluonnosta. Ympäristöministeriön mukaan:
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVAn avulla koetetaan vähentää tai kokonaan estää hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.
Huolien taustalla saattaa olla jonkinlaisia varaumia viriviritööttööt-väestönosaa kohtaan. Mielenterveysongelmista kärsiviä onkin aika paljon, luottettavaksi tarkoitettu Terveyskirjasto kertoo:

Myös vakavat masennustilat ovat varsin yleisiä: niitä arvioidaan olleen edeltävän vuoden aikana noin 9 %:lla suomalaisista. Varsinaisten mielisairauksien, psykoosien, yleisyydeksi on arvioitu noin 2 %

Täten sovellettuna esimerkiksi 410 ihmisen satunnaisotannasta vakavasti masentuneita on noin 37 ihmistä ja psykooseista kärsiviä 8. Vakava masennus eroaa normaalista alakuloisuudesta samoin tavoin kuin se että tuntuu ettei jaksa nousta aamulla sängystä eroaa siitä ettei pysty nousemaan aamulla sängystä. Se myös tekee itsenäisestä asumisesta käytännössä vaikeaa, mikä omalta osaltaan haittaa parantumista. Masentunut aiheuttaa ruuminterveydellistä uhkaa itselleen ja mielenterveydellistä uhkaa läheisilleen, eikä kumpaakaan naapurustolle.

Suutarilasta Helsingin Sanomat raportoi että lähemmin tutustuttuna mielenterveyspotilaat ovat osoittautuneet oikein mukaviksi naapureiksi. Jos ei omaa liikaa kavereita ja haluaa tehdä lähempää tuttavuutta, niin Suomen Punainen Risti välittää ystäväpalvelunsa kautta vapaaehtoisia kavereita myös.yksinäisille mielenterveysongelmaisille.

Ylipäänsä, jos jostain onnellisesta sattumasta johtuen lähi- ja tuttavapiiri on välttynyt näiltä vaivoilta, niin ei kun tutustumaan. Tolkun arvauskeskuksen laskelmien mukaan keskimäärin ihan mukavia ihmisiä, niin kuin ihmiset keskimäärin ovat.