keskiviikko 4. maaliskuuta 2009

Riitelykin voi olla viisasta

Hallitus teki sangen radikaalin eläkelinjauksen, ja esimerkiksi toveri Koski pitää tätä epäviisaana. Tämä on siis epäviisasta siksi, että toimet iäkkäämpien pitämiseksi työelemässä puuttuvat, ja ennen kaikkea siksi että tämä rikkoo normaalia päätöksentekomenettelyä, eli konsensusta. Lisäksi hallitus ei ymmärrä olla hiljaa samaa mieltä työmarkkinajärjestöjen päätöksistä.

Toisaalta, jos tosiasiallisesti ollaan perustellusti eri mieltä, niin ei ole kovin viisasta teeskennellä yhteisymmärrystä.

Ei kommentteja: