torstai 2. syyskuuta 2010

Perustuslakituomioistuin?

Korkein hallinto-oikeus rupesi nyt tulkitsemaan perustuslakia lapsiporno.info päätöksessä. Ja hyvin tulkitsee.
Kun tavallisella lailla rajoitetaan perusoikeuksia, rajoituksen on perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan täytettävä seitsemän edellytystä, joista tässä tapauksessa vain yksi täyttyy.

(1) Rajoituksesta on säädettävä lailla. Tässä tapauksessa rajoitus perustuu sinänsä lakiin. Laista kuitenkin puuttuu merkittäviä osia, muun muassa rajoituksen alaisen materiaalin täsmälliset määritelmät. Tästä taas seuraa, että rajoituksista ei tosiasiallisesti säännellä lailla vaan estolistaa ylläpitävien poliisien henkilökohtaisten näkemysten mukaisesti.

(2) Rajoituksen on oltava täsmällinen ja tarkkarajainen. Nyt näin ei ole, esimerkiksi käsite "lapsipornosivusto" on epäselvä. Keskusrikospoliisi on tulkinnut A:n sivuston lapsipornosivustoksi, vaikka sitä ei sellaisena voida arkijärjellä tulkiten mitenkään pitää.

(3) Rajoitusperusteen on oltava hyväksyttävä ja rajoittamisen on oltava painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan sananvapautta voidaan rajoittaa vain, jos tämä on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Tämänkään edellytyksen ei voida katsoa toteutuvan ainakaan tässä tapauksessa.

(4) Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. A on sivustollaan käynyt nimenomaan poliittista keskustelua, mikä on sananvapauden ydinaluetta, eikä siihen kohdistuva rajoitus ole lähtökohtaisesti koskaan hyväksyttävä.

(5) Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mukaisia ja välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. A on halunnut tuoda konkreettisesti julki, mitä sivuja ihmiset eivät saa katsoa. Ainut tapa käydä täsmällistä keskustelua sensuroinnista on julkaista sensurointilistat tai niiden kirjojen ja lehtien nimet, joita ei saa lukea. Lisäksi on huomattava, että estolistan sisältö on ollut vain osa koko sivustoa, mutta keskusrikospoliisi on silti estänyt pääsyn koko sivustokokonaisuudelle mukaan lukien pelkästään mielipidetekstejä sisältävät osat. Tätä ei voida pitää suhteellisuusvaatimuksen mukaisena saati välttämättömänä toimena.

(6) Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. Kuten edellä on todettu, laista puuttuu valitusoikeus, vaikka sellainen pitäisi perustuslain mukaan olla.

(7) Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. A:n käymän yhteiskunnallisen keskustelun suodattaminen on vastoin ihmisoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan olisi aikoinaan pitänyt ottaa asiaan kantaa, eli teki tässä virheen mikä on kai myönnettykin. Joten nyt sitten KHO ottaa. En tämän perusteella näe mitään ongelmaa siinä että tästä tulisi maan tapa,

3 kommenttia:

Mikko Särelä kirjoitti...

Luepa tarkemmin sitä päätöslauselmaa. Nuo osat ovat Nikin valituksesta, ei KHO:n päätöksestä, joka löytyy sieltä pohjalta. KHO ei ottanut peruslaillisiin kysymyksiin kantaa, vaan ainoastaan päätti, että valitusoikeus on - ja palautti muut asiat käsiteltäväksi Helsingin Hallinto-oikeuteen.

Teemu kirjoitti...

Pentele. Minä kun jo innostuin.

Otso kirjoitti...

Et ole suinkaan ainoa väärin lukenut, tuota aivan samaa virhettä on saanut korjata jo lukuisia kertoja.

Johtuukohan siitä, että lakikieli on raskasta ja vierasta eikä päätöksiä oikein jaksa lukea ajatuksella kokonaan vaan sortuu selaamaan, vai siitä että niin kovin helmposti lukee sen mitä haluaakin.

Itsekin olisin mielelläni nähnyt jotain tuollaista päätöslauselman puolella. Nyt sa nhdä sitten seuraavalla kierroksella kahden vuoden päästä, kun KHO joutuu ottamaan kantaa nyt sivuuttamaansa poistovaatimuksen hylkäyspäätökseen.

Koska vaikka KHO ei lain perustuslainmukaisuuteen tai sovcellettavuuteen ottaisikaan suoraan kantaa, niin se, että lain pohjalta tehdyt päätökset kumotaan valituksessa faktisesti kumoaa lain, jos se tehdään systemaattisesti ennakkotapauksena.

Luultavasti tässä kyllä käy niin, että mahdollisuus sensuroida tuolla lailla suomalaisia sivuja katoaa, mutta ulkomaisia voidaan yhä sensuroida. Onneksi sitä listaa ei enää käytä juuri yksikään operaattori. Teknisesti rikkinäinen ajatus ei toimi vaikka laissa kuinka tahdottaisiin.