tiistai 18. joulukuuta 2012

Länsiväylän vaihtoehdot ja Koivusaari

Helsingissä aiotaan käyttää helsinkiläisten veronmaksajien rahaa Guggenheimin verran Länsiväylään ja jättää rakentamatta asuntoja, jotta espoossa autot liikkuvat sutjakkaammin

Vaalikoneessa olisi pitänyt olla kysymys:
Haluatko käyttää parisataa miljoonaa euroa helsinkiläisten veronmaksajien rahoja siihen että Länsiväylää tulee Espoosta enemmän autoja?
A) Kyllä, ja varsinkin kun samalla jää rakentamatta paria tuhatta asuntoa vastava määrän taloja.
B) En, ja otan kysymyksen loukkauksena arviontikykyäni, sekä kaikkien tämän lukijoiden suhteellisuudentajua sekä uskoa ihmiseen kohtaan.
Koska nyt saa valita B.

Koivusaari ja Länsibulevardi

VII­ME tiis­tai­na kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta sai vii­me tin­gas­sa eteen­sä myös moot­to­ri­tie­vaih­to­eh­dos­ta poik­kea­via luon­nok­sia, joi­ta se oli vaa­ti­nut en­nen lo­pul­li­sen pää­tök­sen te­koa.Mu­ka­na oli myös ka­tu­mai­nen vaih­toeh­to,mut­ta si­tä ei no­tee­rat­tu ko­vin kor­keal­le 14-si­vui­ses­sa "Län­si­väy­län ke­hit­tä­mis­vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lus­sa". "Katu Koivusaareen jäi vihreiden haaveeksi", HS Kaupunki 17.12.2012
Tolkun salatut kansiot hittisarjassa arviodaan nyt sitten kyseistä raporttia, kun se kerran Hesarillakin tuntuu olevan, kuvia ja käppyröitä säästämättä. Ensinnäkin, todettakoon että selvitys on sinänsä ihan asiallisesti ja ammattitaitoisesti tehty, mistä hatunnosto sen kanssa puurtaneilla. Ongelmat ovat lähtökohdissa ja johtopäätöksissä.  Toiseksi kyseessä on luonnos.

Koivusaari


Koivusaaren kaava. (Kuvat suurenevat napsauttamalla) 

Lähtökohtana kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy käsittelyssä oleva Koivusaaren kaava joka sisältää ilmeisesti vanhan Tiepiirin, nyttemmin ELYn, vaatimuksesta, arvokasta rakennusmaata vievän liittymän keskelle uutta asuinaluetta sekä "minikannen" Katajaharjun sillalle. Hintaa näille tulee noin 130 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä että Koivusaaren muutenkiin kalliista rakentamisesta tulee tappiota. Parempi ja halvempi ratkaisu olisi vain jättää liittymättä tekämättä, parisataa metriä länteen Hanasaaressa on toinen ja Koivusaaren melko vähäinen liikenne voitaisiiin hoitaa Länsiväylän suuntaisen sivukatujen kautta. ELY ei tietenkään maksa tästä mitään, ylläpitokin jää Helsingille, kyseessä on samanlainen pikavoitto valtiolta kaupungille kuin Espoon puolella Keilaniemessä.

Soininvaara teemalla pelastetaan edes jotain ehdottaa parkkihalleja Koivusaaren moottiritien ramppien keskelle, eikä talojen alle. Säästäisi kivasti pysäköijien rahaa, koska tuo on paljon halvempaa rakentaa ja saadaan edes jotain käyttöä sille hukkamaalle. Näin ei voi kuitenkaan tehdä, koska ohjeiden mukaan maksimaalinen kävelyetäisyys pysäköintipaikalla on 150 metriä, koska muuten autoilijat pysäköivät väärin. Metroon pidetään hyväksyttävänä noin 900 metrin kävelymatkoja, toiset nyt vaan on huonompijalkaisempia kuin toiset.

Länsiväylän rakentaminen, tai sitten ei

Kansi Katajaharjuun, vaihtoehto 0++

Vaihtoehtoja on käytännössä kolme. Perusvaihtoehdossa 0++ on lisätty Katajaharjun kansi ja muulle Länsiväylälle ei ole tehty mitään, jotain 70 - 100 miljoonaa euroa. Vastapainoksi saadaan Koivusaareen lisäksi uutta rakentamista 66 400 kerrosneliötä pitkälti Katajaharjun kannen päälle, noin 1 000 asukasta ja 700 työpaikkaa. Ongelma on se että tämä sekä maksaa paljon että tuottaa tulopuolella vähän uutta rakentamista.

Länsiväylä tunneliin, vaihtoehto A

Toinen vaihtoehto (A) on tunneloida koko Länsiväylä. 250 000 kerrosneliötä, reilu 5 000 asukasta ja 1 000 työpaikkaa. Tässä ei ole muuta isompaa vikaa kuin että hintalappua ei ole kukaan edes laskenut, ja sen voi arvata olevan astronominen. Jos yksi 150 metrin tunnelia maksaa 45 miljoonaa, niin paljonko tämä kilometrin mittainen sitten olisi, 300 miljoonaa? 400? Käytännössä näissä on ennenkin käynyt niin että näin ei vaan tehdä, koska kustannukset.

Minimileveys kadulle, vaihtoehto B

Sen lisäksi on kolme erillaista katumaista vaihtoehtoa joissa Länsiväylää on muutettu katumaisemmaksi ja kadun viereeen on tehty taloja.. Vaihtoehdossa B on tehty Koivusaaren liittymä ja Katajaharjun kansi, mutta Lauttasaaren eritasoliittymä on korvattu liikenneympyrällä.
Vuotie-malli, vaihtoehto CVaihtoehto C on Vuotien tapainen ratkaisu jossa Länsiväylässä on matalassa kuilussa ja vieressä kulkevat kaistat. Syistä jotka jäävät mysteeriksi, se sisältää huomattavasti enemmän toimitilarakentamista kuin muut vaihtoehdot.

Kaupunkibulevardi, vaihtoehto DVaihtoehto D on taas Sörnäisten rantatietä (saman verran liikennettä muuten kuin Länsiväylällä Lauttasaaressa) muistuttava katu parilla risteysteyksellä, sillä erotukselle ettei tämän eikä muidenkaan katujen yli jostain syystä ole suojateitä. Päinvastoin kuin Rantatien uudessa 2007 hyväksytyssä kaavassa (alla).
Sörnäisten Rantatien voimassa oleva kaava. Itäpuolella keskustaa noin 56 000 autoa  päivässä välittävän tien yli voidaan tehdä suojatiet ja se voidaan jopa laittaa mutkalle, mutta liikenne feng shuista johtuen länsipuolella keskustaa 57 000 auton tie on ihan eri asia.

Nopeusrajoitus katuvaihtoehdoissa B ja C on 60km/h, vaihtoehdossa D 50km/h.Liikennelaskelmien mukaan raskaammat katuvaihtoehdot (B ja C) hidastavat autoliikennettä noin kahdella minuutilla ja katumaisin (D) neljällä. Kaikissa saadaan noin 200 000 kerrosneliötä uutta rakentamista, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin perusvaihtoehtoehdossa, mikä tarkoittaa tuloina tonttimaasta noin 150 miljoonaa euroa. Reilu 2 000 asukasta ja yli 4 000 työpaikkaa. Kadun rakentaminen ei ole ilmaista, mutta on täysin selvää että veronmaksajat olisivat tästä muutoksesta reilusti voiton puolella, ja voisivat sitten vaikka maksaa vähemmän veroja.

Asian luulisi olevan selvä, jatketaan suunnittelua katuvaihtoehtojen pohjalta ja korjataan saman tien Koivusaari toteutuskelpoiseksi, eli unohdetaan ne kannet ja moottoritieliittymät. Jos valtio maksaa tai muuten on liikaa rahaa, niin toki täystunnelikin olisi ihan hyvä ratkaisu, vaan kun ei maksa ja ei ole.

Paljonko autoja haluat lisää Espoosta keskustaan?

Työn yhtenä lähtökohtana ovat Koivusaareen laaditut suunnitelmat, joihin liittyy Länsiväylän kapasiteetin lisääminen Keilaniemen ja Katajaharjun välillä. Kapasiteetin lisäyksen seurauksena Espoon suunnasta saapuu ennusteissa nykyistä enemmän autoliikennettä Lauttasaareen. Helsingin niemelle suuntautuvan liikenteen kysynnän kasvaessa mm. Jätkäsaaren rakentuessa ei ole perusteltua vähentää olemassa olevaa henkilöautoliikenteen kapasiteettia Lauttasaaressa samalla kun kapasiteettia lisätään Lauttasaaren länsipuolella. Kapasiteetin pienentämistä Lauttasaaressa ei voida myöskään pitää verkollisesti perusteltuna jos samalla varaudutaan yleiskaavassa olevan keskusta-tunnelin toteuttamiseen edes pitkällä aikavälillä.
Niin siis sen takia että selä Koivusaareen että Keilaniemeen tehdään tarpeettoman kallis ja raskas liikenneratkaisu "kapasiteettia" pitää lisätä myös Lauttasaaressa. Käytännössä perustelu on, että jos tehdään jotain idioottimaista kahteen paikkaan niin johdonmukaisuuden vuoksi täytyy olla yhtä idioottimainen kolmannessakin. Eikö niiden tunneleiden idea ollut että saadaan astronimisten kustannusten vastineeksi edes enemmän rakennusmaata?
Moottoritien ja kadun tilantarpeen ero yhdellä kuvalla, vasemmalla Koivusaaressa mottoritie liittyminen, oikealla Lauttasaaressa katu.

. On outoa väittää että kapasiteetti pienenee, kuten alla olevasta kuvasta näkyy:

Vaihtoehdot B, C ja D ovat siis katuvaihtoehtoja. Kuten kuvasta näkyy niissä on ruuhkatuntina käytännössä suurin piirtein saman verran autoja nykytilanteeseen verrattuna, mutta ilahduttavasti joukkoliikennematkustajien määrä on paljon suurempi. Tämä on kaikkien Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymien strategioiden mukaista ja tässä otetaan ilo irti hyvin kalliista Länsimetrosta, eikö tämä ole hyvä asia?

No ei ironisesti nimetyn "Yhteiskuntataloudellisesten kustannusten tarkastelun mukaan"
Vuositasolla liikkumisen kustannukset kasvavan vaihtoehdoissa B ja C 3-4 M€ ja vaihtoehdossa D noin 7 M€.
Käytännössä nuo kustannukset koostuvat etupäässä laskennallista arvosta sille parille minuutille jotka autoilijoilta kuluu enemmän aikaa, ilahduttavasti tosin on otettu huomioon että uusien asukkaiden sijoittuminen lähemmäksi säästää heidän aikansa. Hyötöpuolelta puuttuu kuitenkin täysin noin 150 miljoonan euron arvosta  uutta rakennusmaata, melun väheneminen Lauttasaaressa, jne. eli ne kaikki ne syyt miksi koko hanke pitäisi tehdä. Lisäksi kustannuksena ei ole millään tavalla laskettu kuluksi kansien, tunneleiden ja liittymien rakentamista!

Tämä on sinänsä täysin YHTALIna tunnetun Liikenneviraston laskentamenetelmän mukaista, se on tarkoitettu esimerkiksi sen arpomiseen että kannattaako nelostietä leventää välillä Hartola - Joutsa, eikä kaupunkien tiivistysrakentamisen hyötyjen arviointiin. Sitä on tosin tapana käyttää, koska periaatteessa YHTALI on valtion rahoituksen ehto, mutta ei sitä valtion rahoitusta ole tähän luvassa.

Tämä ei ole laskelmia tehneiden virkamiesten vika, vaan annettu lähtökohta. Samoin kuin se että katu ei luontevasti ala ennen Koivusaarta, vaan vasta sen jälkeen. Tätäkin on tosin mietitty:
Kapasiteetin pullonkaulan siirtyminen länteen vähentää autoliikennettä Länsiväylällä Helsingin puolella ja Lauttasaaressa. Länsiväylältä Lauttasaaren ka-tuverkkoon siirtyvä liikenne vähenee Länsiväylän kapasiteetin vastatessa paremmin Espoosta saapuvan liikenteen määrää. Ruuhkautuminen kuitenkin pahenee Espoossa Länsiväylällä ja Kehä I:llä.
Eli korjaataan alkukysymystä
Haluatko käyttää parisataa miljoonaa euroa helsinkiläisten veronmaksajien rahoja siihen että Länsiväylää tulee Espoosta enemmän autoja ja Espoossa eivät tiet vaan ruuhkannu?
Alan olla Jussi Pajusen kanssa samaa mieltä, Helsinkiin ei ole varaa rakentaa asuntoja. Jos tämä tuntuu käsittämättömältä, niin kehoitan aloittamaan tämän blogauksen alusta.

16 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pidähän se turpa

Anonyymi kirjoitti...

"Syistä jotka jäävät mysteeriksi, se sisältää huomattavasti enemmän toimitilarakentamista kuin muut vaihtoehdot."

Syy tähän on melu. Nopeuden nostaminen lisää melua huomattavasti. Toimistorakennuksia käytetään meluesteinä asuinrakennuksille.

Todellisuudessahan kaikissa noissa avoimissa vaihtoehdoissa on paljon meluongelmia.

Teemu kirjoitti...

Toki melussa on pulmansa, mä en vaan ymmärtänyt miten se on C:ssä eri kuin B:ssä tai D:ssä. Kun tarkemmin katson, niin kyse lienee siitä että tuo C on niin paljon leveämpi, että se syö tilaa asunnoilta toisella puolen taloja?

ville kirjoitti...

Ollaanko siellä taas rakentamassa jotain 6-kerroksisia tynkätaloja? Hirveän matalilta näyttävät kuvissa.

Sen lisäksi, että kaikki saatavilla oleva tonttimaa tulisi puristaa käyttöön, pitäisi taloista tehdä korkeita. 15-30 kerrosta noin hyvälle alueelle metron varteen.

Vielä uusi asuinalue, joten siinä ei kukaan pääsisi valittamaan näköaloistaan tai naapuritaloihin soveltuvuudesta.

Eikä taloudellista riskiä ole, sillä jokainen asunto tässä kaupungissa menee kaupaksi roimaan ylihintaan.

Anonyymi kirjoitti...

Noita palkkeja tutkiessa ei nää tarkkoja lukua, mitä mikäkin vaihtoehto antaa lukumääränä. Et voi sanoa, että jos katuvaihtoehdossa on vaikka 62% joukkoliikenteenkäyttäjiä ja sitten moottoritievaihtoehdossa on 50% joukkoliikenteenkäyttäjiä, että nuo prosenttiluvut olisi jotenkin vertailukelpoisia keskenään. Huomaa, että myös käyttäjämäärä on kaikissa vaihtoehdoissa eri. Todellisuudessa siis käyttäjien osuus saattaa poiketa vain muutamissa sadoissa, jos lasket (kaikissa vaihtohdoissa se joukkoliikenteen käyttömäärä on 7200-7500 välillä) - mikä nyt on oikeasti ihan marginaalinen osuus käyttäjistä.

Ehdottaisin, että jotkut liikennesimuloijat oikeasti tutkisi niitä käyttäjämääriä sen sijaan, että pikkupoliitikot kaupunginvaltuustossa alkavat leikkiä liikennesuunnittelijaa, johon oikeasti on olemassa koulutuskin.

On se kumma, kun aina jokaisesta valtuustossa istuvasta löytyy maankäytönsuunnittelija.

Anonyymi kirjoitti...

Itseasiassa nykytilanne-vaihtoehdossa on lisää joukkoliikennekäyttäjiä verrattuna katuvaihtoehtoihin...

Anonyymi kirjoitti...

nykytilanne: noin 6160 joukoliik.käyttäjää
0: noin 7296 joukoliik.käyttäjää
0++: noin 7410 joukoliik.käyttäjää
A: noin 7598 joukoliik.käyttäjää
B: noin 7440 joukoliik.käyttäjää
C: noin 7200 joukoliik.käyttäjää
D: noin 7475 joukoliik.käyttäjää

Aivan turha edes julkaista tuollaista palkkitaulukkoa ja vedota siihen. Ei noita ennusteita niin tarkkaan pysty kuitenkaan laskemaan... kaikki vaihtoehdot parantaa joukkoliikenteen käyttöä.

Teemu kirjoitti...

Tuota, ensinnäkin, en istu valtuustossa(?), on minulla nyt sentään joku itsekritiikki. :)

Mun pointti ton palkin kanssa oli että argumentti katuvaihtoehtoja vastaan on että kapasiteetti laskee, ja näköjään sen pienemmänkin kapasiteetin kanssa kuitenkin autoja pääsee liikkumaan suurin piirtein nykyistä vastaava määrä. Eli edelleenkin, halutaanko lisää autoja Ruoholahteen Espoosta? Paljonko tuosta ilosta kannatta maksaa ja ottaa takkiin maankäytössä? Tämä on sellainen valinta jonka tekee kaupunkiaisten valitsemat edustajat, ja eikä minun tarvitsisi tässäkään suutani soittaa jos tuo valinta tuotaisiin heille noin tehtäväksi.

Kyllä, joukkoliikenteen käyttäjien lukumäärä kasvaa kaikissa vaihtoehtoehdoissa, koska ylipäänsä liikkeellä olevien ihmisten määrä tietenkin kasvaa kun ihmisiä oletetaan tulevan Länsiväylän käytävään lisää. (Tuo on oletus eikä tieto, koska tällä tavalla kaavoittaen ei ole lainkaan selvää että rakennetaanko mitään, koska kustannukset.) Joukkoliikenteen mittarina nyt yleensä kuitenkin käytetään osuutta matkoista, esimerkiksi aamuliikenteessä tavoite on 72,5%, mihin nähden nämä länsisuunnan osuudet ovat vaatimattomia kaikissa vaihtoehdoissa sekä muihin suuntiin verrattuna.

Mitä tulee näihin erikoiskoulutettuihin ammattilaisiin, niin onkohan tuo erikoistuminen jotenkin lähtenyt lapasesta, kun siitä näyttää seuraavan että platonisen tieliikennesuunnitelun erityisasiantuntijat eivät tunnu ymmärtävän esimerkiksi budjettiraameista yhtään mitään? Näitä 100 - 200 millin tieliikennehankkeita on nyt paperilla tämä, Sörnäisten tunneli, Pasilan väylän jatkot (kummatkin), Itiksen liittymä, Laajasalon tunneli, jne. puhumattakaan jostain Keskustatunnelista joka elää ihassa omassa mikkihiirirahan sfäärissä. Todellisuudessa jossa elämme parinkymmenen millin Kivikon liittymän rakentaminen seisoo, koska siihen ei ole rahaa. Olisiko kenties jonkun jatkokoulutusohjelman kautta mahdollista saada virastoon töihin sellaisia moniosaajia joidenka ratkaisut liikennepulmiin mahtuu edes kuviteltavissa oleviin rahoitukselliseen raameihin?

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä, mitä ruususen unta SDP:n edustajat nukkuvat, kun eivät osaa avata silmiään tällaisten asioiden suhteen. Kokoomusta ei saa suututtaa, niin voi itse huseerata omiaan sosiaali- ja terveyssektorilla? Ei voi näistä suunnitelmista (ja niiden kritiikittömästä uutisoinnista hesarissa) olla muuta mieltä kuin että voi hyvää päivää!

Teemu kirjoitti...

No demareillahan on vastaava apulaiskaupunginjohtaja, jolla on varmaankin joku visio siitä miten nämä rahoitusyhtälöt ratkotaan suhteessa asuntotuotannon tarpeiseen (tää Koivusaari ei ole mikään yksittäistapaus). Kuulisin mielelläni mikä se on.

Mutta haukutaan politiikot silloin kun siihen on syytä, lautakunta nyt kuitenkin yksimielisesti evästi Koivusaaren kaavaa "Lisäksi lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä vielä tarkastella suunnitelmaa sekä liikenteen että kannen osalta päämääränä parantaa hankkeen kustannustehokkuutta." Odotan myös tätä mielenkiinnolla. :)

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen kirjoitus. Ootko laittanut tästä jotain lyhennettyä versiota hesarin mielipidesivuille viitaten siihen niiden koivusaari-juttuun?

Teemu kirjoitti...

Kiitoksia, kieliasuun en ole tosin tyytyväinen ja kyllä toi muutenkin vaatisi hiomista, tuli vähän kiire, mutta olkoon.

Ylläoleva on lähes suppein tapa miten osaan tämän esittää, en tiedä mitä mielipidekirjoituksen mitassa asiasta sanoisi.

ze kirjoitti...

"Helsingissä aiotaan käyttää helsinkiläisten veronmaksajien rahaa Guggenheimin verran Länsiväylään ja jättää rakentamatta asuntoja, jotta espoossa autot liikkuvat sutjakkaammin"

Tossa on jo erittäin ytimekäs pohja mielipidekirjoitukselle. Siitä kun ihan pikkasen laajentaa niin hyvä tulee =)

Avoimien vaihtoehtojen meluongelmista sen verran, että asiassa pitäisi katsoa kerrankin kokonaiskuvaa: uusien motariliittymien rakentaminen ja entistä useampien autojen syöttäminen keskustaan tuskin vähentää melua.

Anonyymi kirjoitti...

Sitten siihen vielä vähän raakoja lukuja tunnelien, kansien ja liittymien kustannuksista, menetetyn rakennusoikuden arvosta veronmaksajille, muistutus helsingin asuntopulasta ja vaikka siitä, kuinka autojen väkinäinen pakkaaminen länsiväylälle lopulta vain pahentaa ruuhkia keskustan päässä. Mausteeksi vähän vastuuretoriikkaa tyyliin: "länsiväylän katuistamatta jättäminen taloudellisesti vastuuttomuuden huippu" :)

Anonyymi kirjoitti...

Hmm. Eli ensin Helsinki maksaa osuutensa länsimetrosta ja siihen päälle Guggenheimin verran, jotta espoolaisten ei tarvitsisi länsimetroa käyttää. Kuulostaa järkeen käyvältä.

Anonyymi kirjoitti...

Mistä raportti löytyy?